Zápisy

 • Nový zápis z výroční členské schůze včelařů
  V rubrice „Zápisy“ najdete oficiální zápis z výroční schůze.
 • Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ze dne 22.4.2023
  Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli, konané dne 22.4.2023  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.                     Úvodem po přivítání zúčastněných členů, byla provedena kontrola počtu přítomných dle prezenční listiny. Bylo shledáno, že je přítomno 48 členů spolku a lze tedy konstatovat, že přítomna je nadpoloviční většina, a proto je schůze usnášeníschopná. Schůze byla zahájena po přečtení … Více informací
 • Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.4.2022
                        Zápis z výroční  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,                konané dne 23.4.2022  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.         Program a zahájení schůze  od 9,30 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský . Úvodem přečetl z pozvánky  program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 26 včelařů,   z 93, což  představovalo  čtvrtinu pozvaných .Takže pozvaní … Více informací
 • Usnesení z členské schůze ZO ČSV Davle ze dne 6.6.2020
  Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Davle, Praha západ konané dne 6.6.2020 ve Štěchovicích Přítomnost: Z počtu 90 řádných členů organizace je přítomno 29 členů, což je 32 %. Proto byla po půl hodině zahájena náhradní schůze, která je usnášení schopná, jelikož je přítomna více než čtvrtina členů. Členská schůze v úvodu jednání schválila … Více informací
 • Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.11.2019
  Zápis ze  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli, konané dne 23.11.2019  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.         Program a zahájení schůze  od 8,30 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů,  t.j.nadpoloviční  většina … Více informací