Nové tituly v naší knihovně

V roce 2023 jsme zakoupili některé nové, zajímavé tituly do naší knihovny. Ta je Vám plně k dispozici a věříme, že si knihy rádi zapůjčíte:

Včelařství – učebnice, základy od Vladimíra Veselýho a spol. Od Spolku nástavkového včelaření pak tři díly jejich Včelařství (1. Zootechnika, nemoci včel, prevence, terapie 2. Biologie včely, šlechtění, chov matek 3. Včelí pastva a jeji zdroje, včelí produkty

Včelařský zájezd do Polska

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

kolegové ze Sekce Komerčních Včelařů při ČSV pořádají v termínu 11.–16. září 2023 poznávací zájezd do Polska.

Jistě se jedná o zajímavou příležitost strávit téměř týden cestováním zemí s hluboce zakořeněnou včelařskou tradicí, včetně brtnictví či apiterapie.

Pokud má někdo zájem zúčastnit se, ZDE naleznete itinerář akce s dalšími informacemi, včetně ceny a závazné přihlášky.

Za ZO Davle

V případě potřeby dalších podrobností prosím kontaktujte organizátora zájezdu: Jiří Mohelník, mohelnik@vcely-med-cz, +420 777 077 511.

K.Nový

Aktualizace k tématu schůzí

Reakce na dotazy týkající se schůzí ZO Davle.

Vzhledem k tomu, že účast členů na výroční jarní schůzi byla minimální, rozhodl se výbor naší ZO podzimní schůzi nesvolat. Důvodem je m.j. to, že v minulých letech byla podzimní schůze spojena a výplatou 1.D dotace, přičemž se přidělení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem přesunulo na začátek nového roku. Dále je podle nových pravidel nutné oddělit dotaci od členských příspěvků. Členské příspěvky se hradí do 15.11 na účet naší ZO, přidělená dotace je na začátku roku posílána na účet členů. 

V mezidobí organizujeme již druhé neformální setkání včelařů.

Jarní výroční schůze se bude konat 25.3.2023. Na této schůzi bude i přednáška př.Titěry z Dolu. Pozvánku obdržíte v předstihu.

Odevzdání včelí měli do 31.1.2022

Zdravím Vás v novém roce, a tak jako každý rok bych chtěl připomenout odevzdání včelí měli na vyšetření přítomnosti roztoče Varroa destructor.

Odebranou vysušenou včelí měl prosím odevzdejte nejpozději do pátku 31.1.2022 nejlépe vhozením do poštovní schránky př.Vojíka popř. předejte Vašemu důvěrníkovi.

 Včelí měl dejte do malého kelímku (např.od jogurtu) a zakryjte papírovým ubrouskem s gumičkou.   Na kelímek uveďte své jméno, číslo stanoviště, počet včelstev a ZO ČSV Davle. Z každého stanoviště je potřeba dodat jeden vzorek.

V letošním roce bude opět probíhat akce Hrrr na mor v rámci Středočeského kraje, kdy si lze zdarma nechat vyšetřit včelstva na mor včelího plodu. Kdo z Vás bude mít o toto zájem, je potřeba dodat samostatný vzorek měli k vyšetření na mor. Termín odevzdání je do 31.1.2022 př.Vojíkovi nebo Vašemu důvěrníkovi.

P.Toman