ZMĚNA: Pozvánka na výroční schůzi

Vážení přátelé,

velmi se omlouvám všem, kteří si již vyčlenili čas na 6. dubna, nicméně z důvodu mnoha omluv a časové zaneprázdněnosti mnoha členů jsme se rozhodli, že bude vhodnější výroční schůzi o týdne posunout a to na nový termín:

13.4.2024 od 9:00 v MFC Štěchovice.

Protože i lokace vzdálenější od autobusové zastávky je pro některé včelaře omezením, mohu přislíbit, že další naše schůze budou  na vhodnějším místě v Davli, přímo u zastávek MHD. Tato je tedy naposledy v MC Štěchovice.

S touto změnou si dovolím ještě jednou apelovat na Vaší přítomnost, protože spolek bez spolčujících se lidí přestává být spolkem a jsem přesvědčen, že naše osobní lokální angažovanost je více, než cokoliv jiného. Navíc tento rok je opravdu důležitým milníkem, 100 let výročí, přes 100 členů a máme co lidem v okolí ukázat.

Program a host se nemění:

Tato výroční schůze bude v mnohém speciální. V době po Covidové, jsme se ve větším počtu ještě nepotkali. Ve výboru nastalo několik změn se kterými bychom Vás rádi seznámili, budete informováni o aktuálních zdravotních rizicích a v neposlední řadě bude mít přednášku a odpoví na Vaše dotazy přítel Krejčí, tajemník ČSV. Osobně nám sdělil, že je připraven Vám odpovědět na všechny Vaše dotazy.

V neposlední řadě, je před námi velkolepá oslava 100 let od založení spolku v našem kraji a my Vám řekneme jaké jsou plány, jak Vás zapojit do příprav, abychom si to všichni užili.

Pro zajištění občerstvení, prosíme o potvrzení jednoduše pouze odpovědí na email ANO/NE (zodavle@vcelarstvi.cz).

Program:

9:00 Přivítání a zpráva o změnách ve výboru ZO (př. Toman) 

9:10 Zpráva o činnostech výboru a stavu naší ZO (př. Sobotka) 

9:40 Hospodaření ZO za rok 2023 (př. Heřman) 

9:55 Zpráva revizní komise ZO ČSV Davle 

10:00 Zpráva o zdraví našich včel (př. Vojík + př. Nový)

10:30 Dotazy a diskuze k předloženým bodům, Návrh usnesení členské schůze

10:45 Přednáška přítele Krejčího, tajemníka ČSV

11:30 Plán oslav 100 let ZO Davle, organizační výbor + spolupráce (př. Sobotka + př. Jun) 

12:00 Ukončení schůze, diskuze

Děkuji a přeji krásné jaro

Petr Sobotka

předseda ZO Davle

Stránky na Facebooku

Přátelé, od dnešního dne se můžeme sledovat i na nově založených stránkách Facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556922028419

Nebo také vyhledání: „Včelaři Davle“. Budeme vkládat informace, aktuality, plány, ale také tím umožníme diskuzi nejen se členy naší ZO. Budeme rádi, když se stanete příznivci stránky a aktivními členy. Přejeme krásný den. PS

Novoroční přání

Vážení přátelé, máme za sebou další rok plný nových zkušeností a zážitků. I přes alarmující zdravotní riziko na území naší ZO na konci roku jsme zaznamenali spíše pozitivní zážitky s našimi včelami po celý rok. Snad i vyšetření měli a jarní prolety nám ukáží, že jsme každý udělali maximum pro zdraví a stav našich včelstev. Nezapomeňte řádně připravit vzorky měli do konce ledna! S přelomem roku jsme vyřídili příspěvky a dotace a i když naše příjmy z dotace jsou výrazně nižší, věřím, že to neovlivní to co každý z nás dělá z lásky k přírodě a našemu okolí. Přeji Vám všem úspěšný nový rok, hodně zdraví a příznivé počasí.

Jménem ZO Davle, Petr Sobotka, předseda

Nové tituly v naší knihovně

V roce 2023 jsme zakoupili některé nové, zajímavé tituly do naší knihovny. Ta je Vám plně k dispozici a věříme, že si knihy rádi zapůjčíte:

Včelařství – učebnice, základy od Vladimíra Veselýho a spol. Od Spolku nástavkového včelaření pak tři díly jejich Včelařství (1. Zootechnika, nemoci včel, prevence, terapie 2. Biologie včely, šlechtění, chov matek 3. Včelí pastva a jeji zdroje, včelí produkty

Včelařský zájezd do Polska

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

kolegové ze Sekce Komerčních Včelařů při ČSV pořádají v termínu 11.–16. září 2023 poznávací zájezd do Polska.

Jistě se jedná o zajímavou příležitost strávit téměř týden cestováním zemí s hluboce zakořeněnou včelařskou tradicí, včetně brtnictví či apiterapie.

Pokud má někdo zájem zúčastnit se, ZDE naleznete itinerář akce s dalšími informacemi, včetně ceny a závazné přihlášky.

Za ZO Davle

V případě potřeby dalších podrobností prosím kontaktujte organizátora zájezdu: Jiří Mohelník, mohelnik@vcely-med-cz, +420 777 077 511.

K.Nový

Včelařské podletí je tu!

začal nám srpen a tím i včelařské podletí, začátek nové generace dlouhověkých včel. Posledních deštivých 14 dní přírodě velmi prospívá, leč naše včely v podstatě nevyletěly a to co si ubraly ze zásob budou muset ještě dohnat. Pastva pro včely je již velmi omezená a pevně věříme, že všichni včelaři již mají zakrmeno a šetří tak novou generaci dlouhověkých včel. Asi každý zodpovědný včelař bude nyní sledovat jak jsou na tom včely se zásobami. Připomínáme, že je užitečné po celý rok sledovat zdravotní stav včelstev, zejména intenzitu napadení roztočem varroa destructor, viz tolikrát zmiňovaný metodický pokyn, který najdete na našich stránkách: https://www.vcelaridavle.cz/vcelarici/dokumenty-ke-stazeni/

Tedy, kdo vyřezával poslední zavíčkovanou trubčinu a při té příležitosti prováděl monitoring odvíčkovací vidličkou, má zhruba představu o intenzitě napadení.
Je třeba si také uvědomit, že i samotným odebráním poslední zavíčkované trubčiny, na které se právě roztoči koncentrují, výrazně zlepšíme relativní poměr napadení včelstev roztočem pro další období.
Plochy plodu se postupně zmenšují, ale roztoč se stále množí geometrickou řadou a v oslabených včelstvech se již mohou projevovat příznaky virových nákaz, neochotné odebírání krmného roztoku nebo přímo vylupování takto oslabeného včelstva jsou toho jasným důkazem.
Proto i v podletí, kdy začíná nový včelařský rok a  líhne se generace tzv. zimních dlouhověkých včel, musíme být stále obezřetní.

V první polovině srpna dbejte prosím na podletní ošetřování, kde se nám nabízí prostředky s dlouhodobým účinkem, připomínáme jen některé u nás nejčastěji používané:

a) Formidol 41g, či formidol 81g, účinná látka kyselina mravenčí, lze alternativně použít i vhodné odpařovače s regulovatelným odparem, intenzita odpařování KM je velmi závislá na teplotě

b) Gabon PF90, účinná látka tau-fluvalinát, plošně prokázaná rezistence roztočů a možná rezidua účinné látky ve  vosku, nedoporučujeme používat

c) Gabon Flum, účinná látka flumhetrin, na některých místech již také prokázaná rezistence a také jisté nebezpečí ukládání reziduí ve vosku, používejte uvážlivě a kontrolujte účinnost

d) Apiguard, účinná látka thymol, silný odér, který ale do jara spolehlivě vyvane, rezistence zatím neprokázána, lze použít i jako kontrolní prostředek při křížovém testu jiných účinných látek

Přejeme Vám všem, aby včelstva vstoupila do kalendářního podzimu v plné síle a s minimem kleštíků! 

Výbor ZO Davle

Schůze výboru ZO Davle

Vážení přátelé,

dne 9.června 2023 zasedal výbor ZO Davle, aby projednal některé důležité body vyplývající z výroční schůze ze dne 22.4.2023.

Na začátku schůze byli přizváni všichni důvěrníci ZO, abychom prodiskutovali společnou strategii na tlumení roztočů a nemocí. Následovala schůze výboru již bez důvěrníků, kde jsme stanovili jednotné postupy, s kterými Vás brzy seznámíme jak formou písemnou, tak i přes Vaše důvěrníky.

Dalším podstatným bodem byla rezignace stávajícího předsedy přítele Zdeňka Bukovského jak na pozici předsedy, tak na pozici člena výboru ZO. Výbor následně zvolil nového předsedu přítele Petra Sobotku. Změnu v registračním listu naší ZO provedla centrála Českého svazu včelařů 20.6.2023.

Přítel Bukovský si za dlouhá léta podpory včelařů v naší organizaci zaslouží velké poděkování a jeho přístup ke včelám nám i nadále bude inspirací.

VARROACONTROLLER

Vážení přátelé včelaři,
jedna z možných metod tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destruktor, která je nejen zajímavá svým přístupem, ale i svou šetrností dorazila i do oblasti naší ZO.

Metoda spočívá v krátkodobém zahřátí zavíčkovaného plodu v boxu varroacontroller, kdy jsou vyšší teplotou (max. 42°C) zničeni roztoči, ale plod je neporušen. Menší procento živých roztočů může přežít ve včelstvu (na včelách), ale i tak jde o zásadní snížení počtu varroa destruktor. V sekci Zdraví včel

najdete články, které byly před časem uveřejněny v časopise Včelařství a kde je představen box varroacontroller.

Pracujeme na dalším společném setkání, kde bychom požádali i o živou ukázku práce s těmito boxy.

Váš výbor ZO