Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.4.2022

                      Zápis z výroční  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

               konané dne 23.4.2022  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 9,30 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský .

Úvodem přečetl z pozvánky  program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 26 včelařů,   z 93, což  představovalo  čtvrtinu pozvaných .Takže pozvaní včelaři , nebyli usnášenischopní, a proto byla po půlhodinové pauze zahájena náhradní schůze ve smyslu stanov ČSV.Omluvil se př.Sobotka, p.Ondráček, př.Papež, př.Abramovič.

  Přítel Bukovský  přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Toman ,  př.Suchan  a  přKotyza.

Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronovviru  se výbor spolku  pravidelně scházel

a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky

financování spolku.V současnosti má spolek 93 členů, z toho 5 registrovaných , 108 stanovišť

a 784 včelstev. V poslední době se opět vyskytuje kolem nás hodně moru včel.plodu, především

v Praze, Dobříši,Sedlčanech a na Vlašimsku a Příbramsku.Znovu upozorňuji začínající včelaře, aby

si pořizovali včelsta v našem regionu s ohledem na nebezpečí zavlečení moru.

V dalším přínosem pro zájemce je návštěva VÚVČ v Dole, která se bude konat dne 13.8.2022

na téma: „Preventivní a léčebné postupy v chovu včel“.Zatím se přihlásilo 5 lidí, kterým uhradil

náklady na kurzovné a cestovné př.Heřman ,který celkou akci organizuje.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2020 a 2021. V roce 2020 byly příjmy 53.198 Kč

a výdaje 26.636 Kč. V roce 2021 byly příjmy celkem 112.213 Kč a výdaje  95.094 Kč

konečný stav k 31.12 2021 byl 78.801 Kč.

Přítel  Suchan  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2020, 2021 s kladným výsledkem .S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a

nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 1.4.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým

výsledkem t.j,že celková hodnota majetku je 134,- tis.Kč

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva

destruktor.Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed , kde je použita

převážně kyselina šťavelová. Lečiva pro letošní rok jsou objedana a zdr.referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.

 Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad

2kg,který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Toman   představil a nechal hlasovat o  přijetí  pěti  nových  členovů  a to :  př.Marcela Barnová , př.Martin Brachtl,př.Antonín Ludwig, př.Radek Římal, př.Věra Sisáková, př.Jiří Zezula ,

  A dále byl zaregistrována včelí farma u př.Alexandra Kedry.

Včelařům byly přečteny osevní plochy řepky ,hořčice a jetele  od Ing.Kvíze.

Přítel Toman přečetl usnesení ze schůze.V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky

včelaři uhradí nejpozději do 10.prosince v letošním roce tak jako v minulém roce.

Závěrem přednesl př.Kedra přednášku po promítnutí filmu na téma „Chov matek“ s tím, že

upřednostňuje chov matek z matečníků  ve včelstvu na mřížkou jako za nejefektivnější způsob.

V diskuzi byli naši členové upozněni, že do 15.9.2022 se musí nahlásit počty včelstev na ČMSCH s

ohledem na žádost o státní dotaci 1D, tel.pí.Zelenková 257896210.Adresa e-mail: uevcely@cmsch.cz.

Schůze byla ukončena v 11,30 hodin

Zapsal: Bukovský