Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.11.2019

Zápis ze  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli, konané dne 23.11.2019  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 8,30 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů,  t.j.nadpoloviční  většina všech pozvaných  z  89, což  představovalo  62,2 %. Takže pozvaní včelaři, byli usnášeni schopní.

  Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Ondráček,  př.Suchan  a  př.Hnilicová a př.Bukovský.

Velmi přínosným  byla jarní návštěva u př.Sojky na jeho včelnici v Černošicích, kde byli přítomní seznámeni s postupem chovu matek. Dále dalším přínosem pro zájemce byla návštěva VÚVČ v Dole 27.4.2019, kde Ing.Titěra nás seznámil s celým ústavem a ochotně zodpověděl veškeré dotazy na celkový chod ústavu. Bohužel v tomto termínu se konal i zájezd OOV Prahy západ.

Pro současný velký ohlas  dne otevřených dveří našich včelařů, se konala  dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 21.září od 10,00 hod.. Př.Doleček seznámil přítomné včelaře nejen se způsobem včelaření, ale i se způsobem stáčení medu.

Přítel Ondráček  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2017 s kladným výsledkem . “Na výslovný návrh př.Vindušky byla znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požadoval. Závěrem nechal hlasovat – přítomní zprávu odhlasovali.

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed a oxuvar, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Pro vysoký výskyt roztoče bude nutné včas odevzdat měl, to je do 31.1.2020. Současně byla přítomným zdr.referentům rozdána kyselina šťavelová , kterou opatřil předseda spolku př.Papež a bude pro léčbu včelstev v následovném roce využita. Zájemci se mohou přihlásit u svých zdr.referentů. Návod na manipulaci s kyselinou byl předán současně.

  Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Bukovský  představil a nechal hlasovat o  přijetí pěti  novvých  členovů  a to:  př.Irena Vašatová, př.Ilona Opltová, př.Matěj Sysel, př.Jan Šebek, př.Ondřej Zoubek.

Dále dle pozvánky byl představen RNDr. Švamberk, který přednesl přednášku na téma „Včelí pastva“ od 9,30hod do 12,00 hod bez přestávek. Z přednášky vybírám: Zimní spánek u včel je jako u medvědů, musí mít zásoby tuků pro úspěšné hybernování. Zimní včely jako dlouhověké vznikají po ukončení plodování matky. Největším dnešním problémem je, že na postřiky polí používá zemědělství několikanásobné postřiky polí nervových látek na hubení hmyzu a plevelů. Což způsobuje i akumulace nežádoucích látek ve vosku jako jsou pesticidy a jiné chemie z postřiků polí, které přejdou i větrem do lesů. Zmizely i pampeliškové louky, žací lišty jsou na strojích dokonalé, že rozemelou vše živé včetně hmyzu. Slabé jsou zdroje nektarodárných rostlin, včela má efektivní akční rádius 2-3kilometry. Pšenice by se ideálně mohla vyměnit za vojtěšku, ale toto není pro zemědělce přínosem. Modní záležitost dnešní doby jsou travní porosty, a proto bychom měli raději propagovat výsev bylin a květeny – jako jsou luční květy. Místo analýzy -výnosy potřebujeme analýzu příležitosti jako jsou květinové záhony pro včely – letničky, protože včely potřebují pestrou stravu. Pro jarní období je důležitá:_  líska obecná, sněženky, bledule, tavolník, kaliny, vřesovce, dřín, čemeřice, jívy a vrby. Vrba-bílá, javor mléč-červenolistý, ptačí třešeň, pámelník bílý, který kvete od června až do září. Pámelník polehlý, svída krvavá, tavolník vrbolistý a japonský, lípa velkolistá, malolistá s delší životností. Pajasan žláznolistý, vlčí bob mnoholistý, vičinec ligrus, chrpa modrá, šalvěj hajní, šalvěj přísnatná, kaštanovník setý, dřezovec, máky, katalpa trubačovitá, vrbka úzkolistá, liliovník tumpanokvětý, lípa stříbrná-plsnatá, slunečnice roční, bělotrn kulatohlavý, bělotrn benátský, svazenka vrátičolistá, marulka, pohanka setá, brutnák lékařský, šanta zkřížená, evodie hupejská, divizna, svízel latnatý, komonice bílá a lékařská, levandule lékařská, chrpa luční, mochna křovitá,rozchodník ostrý, netřesky, sporýš argentinský, zvonkovec klejchy hedvábné, jerlín japonský, vřes obecný, lopuch plsnatý, celík kanadský, hortenzie drsná, komule davidova, světlice barvířská, sluncovka zpeřená, krásenka zpeřená, šuškarda klasnatá, jochovec olšolistý, ořechokřídlec klendonský, lochanka, kokarda velkokvětá, záplevák podzimní, gazánie zářivá, smil listenatý, třapatka lesklá, třapatka srsnatá, třapatka nachová, agastécha anýzová, plamének bolševníkolistý, krásnoočko přeslaneté, líchořešnice, pereslokie lebedolistá, sadec konopáč, vernonie vlasatá, pyknatérum, oplátka aubertova, hvězdice novobelgická, břečťan popínavý, hvězdice – astřička,rozchodník.

Včelí pastva – je  encyklopedie –  elektronická verze.

Závěrem jsme poděkovali přednášejícímu za velmi zajímavé podání o včelí pastvě a i problematice chemizace polí. RNDr.Švamberk je autorem mnoha knížek o včelách a rostlinách pro včely, jako předseda spolku „Mája“.

Na závěr schůze přečetl př.Ondráček usnesení z dnešní schůze.

  Další termín jarní  schůze v MFC byl dohodnut na  21.3.2020 od 9,00h , kdy bude hlasováno i  o novém složení výboru našeho spolku.

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO