Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 30.3.2019

Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z 83, což představovalo 54,2 % …

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO-ČSV v Davli, konané dne 30.3.2019 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

  Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z  83, což představovalo 54,2 % . Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní komise a to ve složení př.Vojík, př.Bukovský,př.Jun a př.Martinová.

Přítel Sobotka seznámil přítomné členy spolku s činností Včelaříků v ZŠ na Petrově. V současné době mají čVelaříci dvě včelstva a jsou přihlášeni do soutěže ,která se bude konat dne 27.4 dopoledne ve Vlašimi.

Pro současný velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů, je dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 7.září od 10:00 hod., možnost parkování na parkovišti na Ždáni. Sraz zájemců je před hospodou u „Jelena“, adresa stanoviště je Ždáň 550. Začínající včelaři si mohou připravit dotazy na př.Dolečka.

Přítel Papež pozval na schůzi Ing.kvíze, který jako místní soukr.hospod.rolník nás seznámil s osevní plochou nektarodárných polních plodin. Především se svazenkou a řepkou. Svazenka bude v dosahu mezi Masečínem a Bojanovicemi na rozloze cca 8 hektarů.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2018.

Přítel Ondráček přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za loňský rok s kladným výsledkem.“ Na výslovný návrh př.Vindušky bude znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požaduje (o kterých bude RK informovat), pokud budou tyto smysluplné.“

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Všichni včelaři, kteří měli vyšší průměr výskytu roztoče jak 3ks na včelstvo, tak povinně ošetří včely nátěrem plodu přípravkem M-1 a fumigací varidolem nejpozději do 15.4.2019. Jednalo se celkem o čtyři včelaře v organizaci. Z výsledku rozboru na akci Hrr na mor bylo zjištěno, že v naší organizaci není zjištěn žádný výskyt. Dále př.Vojík seznámil přítomné s novým přípravkem na ošetření včelstev a to je varroamed, který lze aplikovat po celý rok bez obav z nebezpečí poškození kvality medu. Hlavně je výhodný pro zimní období. Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

Byli představeni a přijati tři noví členové a to : př.Krátká , př.Kostorek, př.Ačamovič.

Schůze schválila nákup sklenic na med s víčky, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle. V množství, které si dopsali členové na schůzi do prezenční listiny.

Zájezd pořádaný předsedou OO-ČSV př.Sojkou do SOUV v Nasavrkách na den 27.4.2019 je už osazen, ale kdo se stačil včas přihlásit bude mít možnost se zúčastnit. Současně naše ZO pořádá zájezd také v sobotu 27.4.2019 do VÚV do Dolu ,který bude od 14“00 hod a bude nás ústavem provázet Ing.Titěra. Bude zde i předveden chov matek. Doprava do Dolu je vlastními vozy. Případní zájemci se přihlásí u př.Bukovského na e-mail do 26.dubna.

Závěrem schůze přečetl př.Jun usnesení KRK s tím, že výbor a členové KRK obdrží zápis na svoji e-mailovou adresu. Schůze byla ukončena v 12:15 minut.

Další termín podzimní schůze v MFC byl dohodnut na 23.11.2019 od 9:00 hod

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO