Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 24.11.2018

Program a zahájení schůze od 8,45 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př. Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů, t.j. nadpoloviční většina všech pozvaných.
Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní a návrhové komise. Především vyzdvihl kladně činnost našich včelaříků, pod vedením př.Sobotky v ZŠ Davle.Pro velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů je naplánovaná další akce. K této činnosti se přihlásil přítel Doleček, který na jarní schůzi upřesní termín možné návštěvy na jeho včelnici ve Skalici nad Vltavou.
Přítel Papež seznámil přítomné s osevní plochou nektarodárných polních
plodin ,které obdržel od Ing.Kvíze, především se svazenkou a řepkou. Řepka je vyseta kolem Masečína až do Bojanovic.
Přítel Heřman přečetl zprávu o současném stavu hospodaření za rok 2018,
především o nákupu léčiv a zařízení pro včelaře t.j refraktometr, aerosolový
vyvíječ, nerezový lis na vosk s parním vyvíječem.
Současně od 1.1.2019 se zvýšil členský příspěvek z 80,- na 120,-Kč.
Přítel Vojík seznámil přítomné se současnou situací ohledně ošetřování
včelstev a bylo řečeno, že bude ještě nutné provést aerosolové ošetření
včelstev varidolem do konce letošního roku. Všichni včelaři odevzdají do
31.1.2019 měl př.Vojíkovi na provedení rozboru na přítomnost roztoče varroa destruktor. V letošním roce byly vyzkoušeny a nasazeny nová léčiva a to kyselina šťavelová v prostředku varroamed. Výsledky jsou zatím slabší odezvy.
Byli představeni a přijati tři noví členové a to př.Krňanský Karel, Augusta Jaroslav, př.Kučerová Lucie.
Předseda našeho spolku př.Papež poděkoval př.Vinduškovi za dosavadní
činnost a předal mu fin.odměnu na nákup zboží ve včel.prodejně v Modřanech u firmy JaHan. Př.Vinduška ze zdravotních důvodů odstoupil a předal př.Papežovi písemnou zprávu. Z důvodu lepší a rychlejší komunikace t.j k nutnosti mít e-mail a internet, došel výbor ZO k sestavení nové kontrolní a revizní komise v následující sestavě. Předsedou byl zvolen př.Ondráček, členové př.Suchan a př.Jun. O této skutečnosti bylo hlasováno a jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy schůze.
Na jarní schůzi bude projednán nákup sklenic na med a kyseliny mravenčí
85%, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle.
Závěrem schůze přečetl usnesení př.Jun.

Od 10 do 12 hod přítel Ing.Titěra z VÚVč přednesl přednášku o vývoji včely a ošetřování včelstev během roku. Včela medonosná podle posledních dokladů je na zemi déle než 60.mil let. Zkouší se nové rasy křížením a bylo dokázáno, že toto není vždy zdárný výsledek, a proto je zde závěr, že šlechtěme včely místní, které máme možnost geneticky vylepšit na svém stanovišti za použití kvalitních matek i trubců. Počet včelstev v krajině je u nás v republice 8 včelstev na km2, což přesahuje evropský průměr čtyřnásobně. Umělé plásty nejsou vždy vhodné. U vosku se stalo,že byznys s oddělky převýšil produkci vosku včelstev. Čína je dnes největším padělatelem včel.vosku viz.biotesty na mezistěnách. Pro boj s roztočem se osvědčil systém tvorby brzských oddělků v květnu, kdy je silná snůška a stanoviště musí být dál od původních, mateřských včelstev. Odolné včely proti roztočům se dají vychovat, ale až po několika generacích, zatím je to utopie. Kvalita krmných sirupů je velmi sporná neboť klesá s dobou dodáváním zákazníkům. Někdy jsou zde balastní látky – škroby, které jsou nestravitelné nejen pro včely, ale i pro člověka. Další dotazy př.Titěra všem přihlášeným včelařům rád zodpověděl. Protože př.Titěra je považován za velmi žádaného a oblíbeného přednášejícího, bylo proto i velkým úspěchem ho k nám dostat na přednášku.
Přítel Papež závěrem poděkoval přednášejícímu a ukončil schůzi s přáním do nového roku.

Zapsal: Zd.Bukovský (jednatel)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *