Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ČSV v Davli, konané dne 17.3.2018

Zápis 17.3.2018 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích

 • Program a zahájení schůze od 8:40 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 42 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z 80, což představovalo 51,6 %. Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní komise. Především vyzdvihl kladně činnost našich včelaříků pod vedením př.Sobotky. Současně po ztrátě včelstev přislíbili členové výboru t.j př.Vojík, Bukovský a Papež, že dodají na jaře oddělky pro založení nových včelstev uvčelaříků.
 • Pro velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů bude i v budoucnu naplánovaná další akce u některého našeho včelaře.
 • Přítel Papež seznámil přítomné s osevní plochou nektarodárných polních plodin, které obdržel od Ing.Kvíze, především se svazenkou a řepkou. Svazenka bude u Čísovic, řepka u Bojanovic.
 • Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2017, kdy na začátku roku bylo na účtu 77.330,-Kč a celkové příjmy byly k 31.12.2017…32.193,-Kč a výdaje činily 38.903,- Kč. Takže na konci roku byl stav o 6.710,- Kč nižší než na začátku roku. To již signalizuje, že je zapotřebí zvýšit členské příspěvky ZO, což by řádově přineslo minimální navýšení o cca 3.200,-Kč.
 • Bylo konstatováno, že stanovisko KRK bude sděleno na nejbližší schůzi výboru ZO
 • Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Všichni včelaři povinně ošetří včely nátěrem plodu přípravkem M-1 a fumigací varidolem nejpozději do 15.4.2018. Zatím nejsou známy\výsledky z akce Hrr na mor, ale budou oznámeny na e-mailové adresy včelařům, jakmile je př.Vojík obdrží.
 • Byla provedena inventarizace majetku ZO. Komise byla sestavena ve složení př.Papež, př.Toman a hosp.Vojík. Po kontrole inventáře byl pořízen zápis, v kterém je konstatováno, že nebyly shledány žádné závady. Inventář je ve stavu odpovídajícímu stáří několika let a bylo by vhodné proto některá zařízení obnovit koupí nového. Inventář je v péči hospodáře př.Vojíka. Inventář byl kontrolován včetně naší včel.knihovny a potřeb včel.kroužku Včelaříci. Tento inventář je majetkem ZO a je v péči ved.kroužku př.Sobotky.
 • Byli představeni a přijati tři noví členové a to: př.Kopecký František, př.Hájek Alexander,př.Šárovská Markéta.
 • Současně byl odhlasován nákup medometu a chatky pro Včelaříky a zvýšení členského příspěvku za ZO z 80,- na 120,- Kč s platností od 1.1.2019. Dále pak nákup vařáku s lisem na vosk, který bude k dispozici u př.Vojíka.
 • Schůze schválila nákup sklenic na med a kyseliny mravenčí 85%, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle v množství, které si dopsali členové na schůzi do prez.listiny.
 • Přítel Soukup jako registrovaný učitel včelařství, přednesl přednášku o moru včelího plodu.
 • Hniloba vrcholí květnu a červnu. Spóry jsou velmi odolné i několik let jak v horku nebo v zimě. Přenáší se potravou ve spórách moru. Výrobci mezistěn musí v autoklávech vosk sterilizovat po dobu minimálně 4 hodin při teplotě 160°. Likvidační komise z Veterinární správy nařídí ochranné pásmo a likvidaci ohniska výskytu a pořízením protokolárního zápisu. Veškeré dřevěné záležitosti se musí spálit. Platí, že včelaří obrží částečnou fin.náhradu od ČSV. I nadále platí při přesunu z obce do obce povinnost o vyšetření moru včel.plodu . V případě neuposlechnutí od KHS hrozí vysoké pokuty.
 • Závěr schůze byl v 11.30 hod, kdy předtím předal př.Sojka, jako předseda Okresní

organizace (a bývalý předseda svazu ) vyznamenání „vzorný včelař“ př.Bukovskému.

 • Další termín podzimní schůze byl dohodnut v MFC a to na 24.11.2018 od 9,00h

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO