Historie

Spolek včelařů byl založen 18.srpna 1924 ustavující schůzí, která se konala v hostinci Damiána Bendy – aktivního včelaře. Zpočátku počet členů spolku přesahoval 100 členů. Pod Spolek včelařů Davle byly začleněny obce Měchenice, Hvozdnice, Masečín, Štěchovice, Slapy, Hradišťko, Pikovice, Šlemín, Chlomek, Oleško a Skochov. Členové spolku se aktivně podíleli na společenském dění ve spádových obcích. Doba okupace 1939-45 znamenala pro obyvatele Pikovic a Hradišťka vystěhování z důvodu zřízení výcvikového prostoru jednotek SS. Výcvikový prostor zasahoval až k Sedlčanům. V roce 1940 přišla krutá zima se spoustou sněhu. Při jarním tání ledu a sněhu na Vltavě a Sázavě došlo k poboření mnoha domů, zničení silnic, uhynulo mnoho hospodářských zvířat a byl poničen davelský hřbitov sv.Kiliána. Proud vody odnesl i několik úlů se včelami.

Po roce 1945 přibývá do našeho spolku mnoho pražských členů, kteří mají v našem okolí chaty a letní sídla. V roce 1950 došlo k novému členění okresů, což znamenalo, že naší organizaci opouští členové bydlící na pravém břehu Vltavy (Hradišťko, Pikovice, Chlomek, Sázava, Petrov, Oleško, Skochovice). Až v roce 1964 přichází usnesení o sdružení včelařů do organizací jako dříve bez ohledu na rozdělení okresů. V organizaci nastává opět živější ruch.

V roce 1972 okresní výbor včelařské organizace Praha západ zorganizoval poprvé rozchov matek rodu „kraňka Troiseck“. Naší organizaci bylo přiděleno 11 matek. V následujících letech se pokračovalo v dalším rozchovu kraněk.

V roce 1973 došlo k záhadnému úhynu včelstev, který byl následně klasifikován jako nosematóza. V roce 1973 likviduje chov včel JZD Orion Davle, které svá včelstva prodalo JZD Rozvoj Posázaví. Včelaři diskutují na téma „Co s trubci“, jedni při prohlídkách plástů trubce ničí s odůvodněním „aby bylo méně nepracujících jedlíků, kteří zbytečně ujídají, co včely přinesly“, druzí jsou názoru: „Když jsou chlapi doma, ženský více pracují“, což potvrdil i jeden včelař v časopise Včelařství. V roce 1974 proběhly oslavy 50.výročí založení včelařského spolku v Davli. Počet organizovaných členů 59 (468 včelstev), neorganizovaných 26 (98 včelstev).

V roce 1982 zasahuje včelstva v naší organizaci silný výskyt varoázy, který se řešil likvidací silně napadených včelstev. V roce 1983 se začaly napadená včelstva léčit přípravkem „Taktik“. Léčení tímto přípravkem bylo vůči včelám surové, mnoho včelařů s tímto léčením nesouhlasilo. Rok 1983 byl výjimečně velmi dobrý na snůšku medu, včelaři odevzdali do státního výkupu 507 kg medu, více odevzdat nemohli z důvodu nedostatku konví na med ve výkupnách. Problém s konvemi trvá až do roku 1991.

Rok 1991 znamená pro včelaře začátek nové epochy. Ceny medu ve výkupnách Včely Předboj výrazně klesly, cena cukru se zdvojnásobila – začala deregulace cen. Postupně se objevují na trhu včelařské potřeby, po kterých včelaři v minulosti volali. V polovině 90-tých let se začíná na náš trh dovážet med ze zahraničí hlavně z Číny a Maďarska. Před včelaři stojí velký a nelehký úkol, přesvědčit české zákazníky o kvalitě tuzemského medu.