Výroční schůze je za dveřmi

Vážení přátelé, včelaři naší ZO ČSV Davle,

            výbor ZO se tímto dopisem na Vás obrací s výzvou k zamyšlení. 

Součástí existence naší ZO nebo přímo podmínkou, je výroční členská schůze, která projednává a schvaluje:

–       výroční zprávu o činnosti ZO, jejíž součástí je zpráva o hospodaření, přehled nemovitého a movitého majetku, pohledávek a závazků, stav účtu a pokladny

–       zprávu kontrolní komise

–       zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok

a má, jako rozhodující orgán ZO, další důležité pravomoci. 

Bez podpory členů, která bývá vyjádřena na výroční členské schůzi nemůže výbor ZO správně pracovat.

            A co se stalo na výroční členské schůzi v minulém roce?

Byla svolána na sobotu dne 23.4.2022 do MFC ve Štěchovicích, nesešla se ani polovina členů. Přesněji, dostavilo se pouze 26 včelařů z 93 členů. Místo řádné schůze proběhla schůze náhradní. Domníváme se, že tak malý zájem o možnost vyjádřit se na členské schůzi k činnosti naší ZO Davle, ohrožuje samu podstatu existenci naší ZO.

            Tato situace nás také nutí pochybovat, zda rozhodnutí výboru nevyplácet dotace a členské příspěvky v hotovosti bylo správné. Tuto otázku se mimo jiné, chystáme předložit na blížící se výroční členskou schůzi. Ta je svolána na 22.4.2023 od 9 hodin.

            Na poslední schůzi výboru, která se zabývala přípravou výroční členské schůze, byla nastolena otázka, zda místo a den, kdy výroční členskou schůzi svoláváme, členům vyhovuje. Nemáme hledat jiné místo? Jiný čas? Jiný den? Také tuto otázku chceme na schůzi otevřít.

            Dalším námětem na programu členské schůze bude nákaza našich včelstev a její potlačení. Úhyn včelstev byl nepříznivě vysoký. Předložíme návrh na systém finanční náhrady důvěrníkům, kteří dobře vykonávají své poslání při ošetřování.

            Jistě existuje řada dalších námětů a členská schůze je tou správnou příležitostí. Nepříznivý ekonomický vývoj se dotýká i včelaření (cena cukru, vydávání časopisu Včelařství, ceny léků, ceny sklenic, výše členských příspěvků a jejích rozdělení mezi centrum a ZO atd.)

Tímto naše členy vyzýváme:

Nevynechejte nadcházející členskou schůzi a přijďte!

Předem děkujeme

S přáním včelařských úspěchů Výbor ZO ČSV Davle.

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Davle

Vážené přítelkyně a přátelé,
jménem výboru ZO ČSV Davle, Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 22.4.2023 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích od 9:00 hod.

Program schůze:

– informace o činnosti ZO ČSV Davle v minulém roce
– nákazová situace
– zpráva o příjmech a výdajích za rok 2022
– informace z okresní organizace
– zpráva kontrolního výboru
– přednáška Ing.Dalibora Titěry CSc  – „Léčení včelstev“

Těšíme se na Vaši účast

za výbor ZO ČSV Davle

P.Toman

Druhé neformální posezení na téma „Včelaření v praxi“

Vážené přítelkyně a přátelé,

rádi bychom Vás pozvali jménem výboru naší ZO ČSV, na v letošním roce druhé neformální posezení v Pizzerii v Davli na téma „Včelaření v praxi“, kde bychom si předali zkušenosti s chovem včel. 

Termín 25.11.2022 od 18:30 hod. 

Těšíme se na Vaši účast a prosím o potvrzení Vaší účasti z důvodu rezervace míst do 20.11.2022 (zodavle@vcelarstvi.cz).

Aktualizace k tématu schůzí

Reakce na dotazy týkající se schůzí ZO Davle.

Vzhledem k tomu, že účast členů na výroční jarní schůzi byla minimální, rozhodl se výbor naší ZO podzimní schůzi nesvolat. Důvodem je m.j. to, že v minulých letech byla podzimní schůze spojena a výplatou 1.D dotace, přičemž se přidělení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem přesunulo na začátek nového roku. Dále je podle nových pravidel nutné oddělit dotaci od členských příspěvků. Členské příspěvky se hradí do 15.11 na účet naší ZO, přidělená dotace je na začátku roku posílána na účet členů. 

V mezidobí organizujeme již druhé neformální setkání včelařů.

Jarní výroční schůze se bude konat 25.3.2023. Na této schůzi bude i přednáška př.Titěry z Dolu. Pozvánku obdržíte v předstihu.

Upozornění na úhradu členského příspěvku 2022

Zdravím Vás,

tak jako v minulém roce, tak i letos je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2022 a to nejpozději do 15.12.2021.

Úhradu prosím proveďte převodem na účet ZO číslo 216409032 / 0300.

Výše příspěvku se vypočte takto:

K základu 450,- Kč se připočte 36,- Kč za každé včelstvo hlášené do centrální evidence k 15.9.2021.

Členové, kteří nemají přechodně žádné včelstvo, hradí dle počtu, který plánují na příští rok. Nejnižší členský příspěvek činí 486,- Kč pro členy, kteří nemají žádné včelstvo a na příští rok žádné neplánují.

Předem děkujeme za včasné platby.

Žadatelům o 1.D dotaci bude dotace zaslána na účet na začátku příštího roku ihned poté, jakmile dotaci obdrží na účet naše ZO od Státního zemědělského intervenčního fondu. 

zapsal: P.Toman

Odložení plánované listopadové schůze ZO ČSV v Davli

Vážení přátelé,

vzhledem k současné nepříznivé situaci v počtu nových nakažených covidem se výbor ZO ČSV v Davli rozhodl, plánovanou listopadovou (27.11.2021) schůzi odložit na dobu, kdy bude situace příznivější.

Do konce listopadu Vám bude zaslána zpráva o činnosti naší ZO v letošním roce.

S pozdravem

P.Toman

Výplata 1D dotace a úhrada členských příspěvků

Vážení přátelé včelaři,

opatření proti koronaviru nás nutí měnit plány. Výbor ČSV ZO Davle dál plní úkol daný stanovami ČSV, řídit činnost ZO mezi členskými schůzemi.

Plánovanou listopadovou členskou schůzi nemůžeme uskutečnit.

Výplata dotace 1D proběhne až v lednu 2021 a nebude spojena se členskou schůzí. Proto je nutno členské příspěvky uhradit do 30.prosince 2020.

Členský příspěvek na rok 2021 uhraďte převodem na účet ZO číslo 216 409 032/0300.

Bezhotovostní převod jednoznačně preferujeme, proto žádáme včelaře, kteří neuvedli číslo účtu na formuláři 1D dotace, aby sdělil do konce listopadu 2020 číslo svého účtu na adresu kahesla@seznam.cz .

Členům, kteří nám nesdělí účet, oznámíme místo a časové rozpětí, na kterém bude provedena výplata v hotovosti. Zajistíme takové místo, které bude blízko autobusové zastávky linky 363. Nadále platí, že člen, který nemůže požádat o výplatu převodem a již dnes ví o tom, že se v lednu nedostaví osobně k výplatě, má možnost požádat  jinou osobu o vyzvednutí dotace. K tomu je nutno vyplnit plnou moc. Nevyplacené prostředky jsme povinní vrátit.  Individuální  problémy možno řešit s pokladníkem ZO na uvedené mailové adrese.

Nadále poskytovatel dotace tj. ministerstvo zemědělství, stanovil podmínku, dle které nelze od dotace odečítat členský příspěvek.

Každý člen si členský příspěvek sám vypočte, zašle na účet ZO a uvede do zprávy své jméno. Nesprávně vypočtený členský příspěvek vracíme.

Členský příspěvek na rok 2021 je stanoven takto:

Stabilní část příspěvku (za včelaře) činí 450,- Kč

Připočte se 36,- Kč za každé včelstvo.

Příklad:               člen bez včelstva … 450+36 = 486,- Kč, člen s jedním včelstvem … 450+36 = 486,- Kč, se třemi včelstvy … 450+108 = 558,- Kč, s 10 včelstvy … 450+360 = 810,- Kč

             V členském příspěvku je zahrnuto pojištění, pořizování a distribuce léčiv za dotovanou cenu  a roční předplatné časopisu Včelařství, který je zasílán na adresu včelaře poté, kdy do centrální evidence členů oznámíme zaplacení ročního příspěvku. Nezaplacení členského příspěvku je projevem vůle ukončit členství. Podrobnější informaci o složení členského příspěvku naleznete na našich internetových stránkách

Vážení členové,

věříme, že současné podmínky a naše opatření se setkají s pochopením všech členů naší ZO a že budete postupovat dle uvedených informací. Případné dotazy na uvedené adrese nebo u ostatních členů výboru.

V Davli dne 28.10.2020                                           

Za výbor ZO ČSV Davle                                    

Zdeněk Bukovský (předseda), Pavel Toman (jednatel), Karel Heřman (pokladník)

Pozvánka na výroční členskou schůzi konanou dne 6.6.2020

Vážený /á/ příteli /-kyně/

Dovolte, abych Vás jménem výboru ZO ČSV v Davli tímto pozval na volební výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 6. června 2020 od 10,00 hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích. Dům je přízemní (světle modrá fasáda) po levé straně cesty před vjezdem k přehradě a dá se zde i zaparkovat.

Program schůze :

1. Volba mandátové a návrhové komise.

2. Předání vyznamenání vzorný včelař našim dlouholetým členům př. Křížkovi,Ondráčkovi a Sillerovi.

3. Zpráva o činnosti ZO. (př.Papež)

4. Zpráva o nákazové situaci , vysoké úhyny včelstev, výsledky vyšetření zimní měli na varroázu a mor. ( př.Vojík)

5. Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření a ekonomické situaci za rok 2019 ( př.Heřman).

6. Zpráva kontrolní a revizní komise (př.Ondráček)

7. Návrh a volba nového výboru ZO Davle pro další volební období 2020-2025

8. Volba delegátů na okresní konferenci a zástupce naší ZO do okresního výboru Praha-západ.

9. Diskuse.

10. Usnesení – hlasování.

Vzhledem k trvající nákazové situaci COVID 19 máme zájem, aby schůze proběhla pokud možno v krátkém čase. V místě konání budeme muset dodržovat rozestupy a mít roušky. Prosíme ty, kteří jsou v rizikové skupině, aby zvážili svoji účast a případně pověřili své přátele prezentací svých komentářů a návrhů.

Předem děkujeme za Vaši účast,

S pozdravem Bukovský Zdeněk

jednatel ZO

Nové www stránky

Od 24.5.2020 jsou v provozu nové www stránky. Vedle zbrusu nového a atraktivnějšího vzhledu máme také nové rubriky a diskusi s možností vkládání obrázků a jiných příloh. Ať se Vám nové stránky líbí!