Aktuality

 • Druhé neformální posezení na téma „Včelaření v praxi“
  Vážené přítelkyně a přátelé, rádi bychom Vás pozvali jménem výboru naší ZO ČSV, na v letošním roce druhé neformální posezení v Pizzerii v Davli na téma „Včelaření v praxi“, kde bychom si předali zkušenosti s chovem včel.  Termín 25.11.2022 od 18:30 hod.  Těšíme se na Vaši účast a prosím o potvrzení Vaší účasti z důvodu rezervace míst … „Druhé neformální posezení na téma „Včelaření v praxi““
 • Aktualizace k tématu schůzí
  Reakce na dotazy týkající se schůzí ZO Davle. Vzhledem k tomu, že účast členů na výroční jarní schůzi byla minimální, rozhodl se výbor naší ZO podzimní schůzi nesvolat. Důvodem je m.j. to, že v minulých letech byla podzimní schůze spojena a výplatou 1.D dotace, přičemž se přidělení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem přesunulo na začátek nového … „Aktualizace k tématu schůzí“
 • Upozornění na úhradu členského příspěvku 2022
  Zdravím Vás, tak jako v minulém roce, tak i letos je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2022 a to nejpozději do 15.12.2021. Úhradu prosím proveďte převodem na účet ZO číslo 216409032 / 0300. Výše příspěvku se vypočte takto: K základu 450,- Kč se připočte 36,- Kč za každé včelstvo hlášené do centrální evidence k 15.9.2021. Členové, kteří … „Upozornění na úhradu členského příspěvku 2022“
 • Odložení plánované listopadové schůze ZO ČSV v Davli
  Vážení přátelé, vzhledem k současné nepříznivé situaci v počtu nových nakažených covidem se výbor ZO ČSV v Davli rozhodl, plánovanou listopadovou (27.11.2021) schůzi odložit na dobu, kdy bude situace příznivější. Do konce listopadu Vám bude zaslána zpráva o činnosti naší ZO v letošním roce. S pozdravem P.Toman
 • Výplata 1D dotace a úhrada členských příspěvků
  Vážení přátelé včelaři, opatření proti koronaviru nás nutí měnit plány. Výbor ČSV ZO Davle dál plní úkol daný stanovami ČSV, řídit činnost ZO mezi členskými schůzemi. Plánovanou listopadovou členskou schůzi nemůžeme uskutečnit. Výplata dotace 1D proběhne až v lednu 2021 a nebude spojena se členskou schůzí. Proto je nutno členské příspěvky uhradit do 30.prosince 2020. Členský … „Výplata 1D dotace a úhrada členských příspěvků“