Upozornění na úhradu členského příspěvku 2022

Zdravím Vás,

tak jako v minulém roce, tak i letos je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2022 a to nejpozději do 15.12.2021.

Úhradu prosím proveďte převodem na účet ZO číslo 216409032 / 0300.

Výše příspěvku se vypočte takto:

K základu 450,- Kč se připočte 36,- Kč za každé včelstvo hlášené do centrální evidence k 15.9.2021.

Členové, kteří nemají přechodně žádné včelstvo, hradí dle počtu, který plánují na příští rok. Nejnižší členský příspěvek činí 486,- Kč pro členy, kteří nemají žádné včelstvo a na příští rok žádné neplánují.

Předem děkujeme za včasné platby.

Žadatelům o 1.D dotaci bude dotace zaslána na účet na začátku příštího roku ihned poté, jakmile dotaci obdrží na účet naše ZO od Státního zemědělského intervenčního fondu. 

zapsal: P.Toman