Výplata 1D dotace a úhrada členských příspěvků

Vážení přátelé včelaři,

opatření proti koronaviru nás nutí měnit plány. Výbor ČSV ZO Davle dál plní úkol daný stanovami ČSV, řídit činnost ZO mezi členskými schůzemi.

Plánovanou listopadovou členskou schůzi nemůžeme uskutečnit.

Výplata dotace 1D proběhne až v lednu 2021 a nebude spojena se členskou schůzí. Proto je nutno členské příspěvky uhradit do 30.prosince 2020.

Členský příspěvek na rok 2021 uhraďte převodem na účet ZO číslo 216 409 032/0300.

Bezhotovostní převod jednoznačně preferujeme, proto žádáme včelaře, kteří neuvedli číslo účtu na formuláři 1D dotace, aby sdělil do konce listopadu 2020 číslo svého účtu na adresu kahesla@seznam.cz .

Členům, kteří nám nesdělí účet, oznámíme místo a časové rozpětí, na kterém bude provedena výplata v hotovosti. Zajistíme takové místo, které bude blízko autobusové zastávky linky 363. Nadále platí, že člen, který nemůže požádat o výplatu převodem a již dnes ví o tom, že se v lednu nedostaví osobně k výplatě, má možnost požádat  jinou osobu o vyzvednutí dotace. K tomu je nutno vyplnit plnou moc. Nevyplacené prostředky jsme povinní vrátit.  Individuální  problémy možno řešit s pokladníkem ZO na uvedené mailové adrese.

Nadále poskytovatel dotace tj. ministerstvo zemědělství, stanovil podmínku, dle které nelze od dotace odečítat členský příspěvek.

Každý člen si členský příspěvek sám vypočte, zašle na účet ZO a uvede do zprávy své jméno. Nesprávně vypočtený členský příspěvek vracíme.

Členský příspěvek na rok 2021 je stanoven takto:

Stabilní část příspěvku (za včelaře) činí 450,- Kč

Připočte se 36,- Kč za každé včelstvo.

Příklad:               člen bez včelstva … 450+36 = 486,- Kč, člen s jedním včelstvem … 450+36 = 486,- Kč, se třemi včelstvy … 450+108 = 558,- Kč, s 10 včelstvy … 450+360 = 810,- Kč

             V členském příspěvku je zahrnuto pojištění, pořizování a distribuce léčiv za dotovanou cenu  a roční předplatné časopisu Včelařství, který je zasílán na adresu včelaře poté, kdy do centrální evidence členů oznámíme zaplacení ročního příspěvku. Nezaplacení členského příspěvku je projevem vůle ukončit členství. Podrobnější informaci o složení členského příspěvku naleznete na našich internetových stránkách

Vážení členové,

věříme, že současné podmínky a naše opatření se setkají s pochopením všech členů naší ZO a že budete postupovat dle uvedených informací. Případné dotazy na uvedené adrese nebo u ostatních členů výboru.

V Davli dne 28.10.2020                                           

Za výbor ZO ČSV Davle                                    

Zdeněk Bukovský (předseda), Pavel Toman (jednatel), Karel Heřman (pokladník)